- Great hydrotherapy exercise & fun for your furry friend!

- 12 m long by 5 m wide covered swimming pool designed specifically for dogs.

- Staff on hand to provide life jackets when required & a bath after the swim.

- การพาน้องหมามาว่ายน้ำช่วยให้น้องหมา มีสุขภาพแข็งแรงและสนุกสนาน

- สระว่ายน้ำ ขนาดมาตรฐาน 12 x 5 เมตร เหมาะสำหรับน้องหมา

- เรามีพนักงานดูแลน้องหมาของท่าน อย่างใกล้ชิด พร้อมอุปกรณ์เสื้อชูชีพ

Per Dog

250 baht

ค่าบริการ

250 บาท

สระว่ายน้ำ มาตราฐานในร่ม ระบบเกลือ เพื่อสุขภาพ ผิว และ ขน ของน้องหมา

ตัวโปรดของท่าน มีระบบกรอง ระบบฆ่าเชื้อ ตามมาตราฐานสากล


- สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

* แชมพู ผ้าเช็ดตัว ของน้องหมา

* บัตรรับรองการฉีดวัคซีน

* ปอกคอ และ สายจูง